WEB

BOOKRECO

BOOKRECO
Bạn có thể chia sẽ thông tin và các đánh giá về sách qua mạng xã hội bằng cách login vào Facebook · Twitter · mixi… Nó là một hình thức mới của trang web cộng đồng đánh giá về sách.
Ngày phát hành: tháng 12 năm 2011
http://www.bookreco.jp/

kurumaerabi.com

kurumaerabi.com
Trong các phương tiện truyền thông web thông tin về xe đã qua sử dụng, nó là một giải pháp dịch vụ toàn diện cho người mua xe cũ. Ngoài ra hoạt động “lựa chọn cẩn thận chiếc xe đã sử dụng khi đấu giá” trong việc quản lý phiên đấu giá Yahoo! JAPAN.
Ngày phát hành: tháng 1 năm 2004
http://www.kurumaerabi.com/

hokenerabi.com

hokenerabi.com
Đó là một trang web mà bạn có thể so sánh, lựa chọn, tham khảo ý kiến ​​và dễ dàng để hiểu được do dự về bảo hiểm. Tìm kiếm đại lý và tư vấn miễn phí.
Ngày phát hành: tháng 4 năm 2011
http://www.hokenerabi.com/

hokensoudanshitsu.com

hokensoudanshitsu.com
Nếu chỉ so sánh thôi khiến bạn còn do dự, thì tư vấn chuyên nghiệp là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn!
Dịch vụ tư vấn miễn phí trên toàn quốc. Financial Planner (FP) – công ty tư vấn chuyên nghiệp sẽ trả lời các nghi vấn cho bạn
Ngày phát hành: Tháng 1 năm 2011
http://www.hoken-room.com/

nipponcarlease.com

nipponcarlease.com
Để làm cho thuê xe phù hợp nhất?
Hợp đồng thuê tối ưu được đề xuất bằng cách tận dụng kinh nghiệm từ việc theo dõi hàng ngàn bộ hồ sơ hợp đồng cho thuê và hồ sơ hợp đồng mua xe qua mạng.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2011
http://nipponcarlease.com/

APPS

BOOKRECO APP

BOOKRECO APP
BOOKRECO APP là một ứng dụng mà người dùng có thể xem và đăng đánh giá về một cuốn sách qua smartphone.
Và bạn có thể chia sẽ thông tin về quyển sách mình yêu thích với bạn bè qua mạng xã hội như Facebook · Twitter · Mixi
Ngày phát hành: Tháng 2 năm 2012
Google Play
iTunes App Store

Vehicle inspection certificate QR app

Ứng dụng QR code cho Giấy chứng nhận kiểm xe
Bạn không cần để tải lên hình ảnh cho dữ liệu giấy chứng nhận kiểm tra xe một cách phiền hà!
Nó có thể được chụp hình điện tử hóa các giấy chứng nhận kiểm tra xe qua việc liên kết tự động với phần mềm quản lý bán xe (Trading Manager)
Ngày phát hành: Tháng 9 năm 2012
Google Play
iTunes App Store(iPhone)
iTunes App Store(iPad)