Thông tin tuyển dụng

1. Kỹ sư cầu nối (tiếng Nhật) / Lập trình viên (tiếng Nhật)

Vị trí Kỹ sư cầu nối (tiếng Nhật) / Lập trình viên (tiếng Nhật)
Quốc tịch Việt Nam
Mô tả công việc
 • Liên kết với nhân viên ở Nhật để quản lý dự án và chỉ đạo việc lập trình ở Việt Nam
 • Thiết kế hệ thống, phát triển, nghiên cứu công nghệ, kiểm định / gỡ lỗi, và bảo trì các máy chủ
Yêu cầu kỹ năng
 • Tiếng nhật N2(2kyu) trở lên hoặc trình độ tương đương
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP, hoặc có kinh nghiệp lập trình C++、Java、Perl
 • Có kiến thức về ngôn ngữ hướng đối tượng
 • Có năng lực giải quyết vấn đề
 • Có năng lực giao tiếp tốt
 • Có kiến thức và có thể sử dụng câu lệnh SQL
 • Có hiểu biết về các mô hình MVC
Lương Tùy theo năng lực(xác định qua phỏng vấn)

Ứng tuyển

2. Lập trình viên

Vị trí Lập trình viên
Quốc tịch Việt Nam
Mô tả công việc
 • Phát triển hệ thống website
 • Phát triển hệ thống quản lý kinh doanh
 • Thiết kế, phát triển, nghiên cứu công nghệ, gỡ lỗi
Yêu cầu kỹ năng
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP, hoặc có kinh nghiệp lập trình C++、Java、Perl
 • Có kiến thức về ngôn ngữ hướng đối tượng
 • Có năng lực giải quyết vấn đề
 • Có năng lực giao tiếp tốt
 • Có kiến thức và có thể sử dụng câu lệnh SQL
 • Có hiểu biết về các mô hình MVC
Lương Tùy theo năng lực(xác định qua phỏng vấn)

Ứng tuyển