Làm giảm đáng kể chi phí phát triển bằng cách đưa công việc phát triển ở nước ngoài phụ trách
Fabrica Việt Nam phối hợp với Fabrica Communications tại Nhật Bản cung cấp một giải pháp phát triển offshore một cửa.
Việc liên hệ khách hàng do công ty Fabrica Communications tại Nhật đảm nhiệm, vì vậy khách hàng không cần đặt hàng trực tiếp ở Việt Nam mà việc xây dựng và phát triển vẫn đúng như mong muốn.
Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu xây dựng một đội ngũ phát triển chuyên dụng tại Việt Nam và trực tiếp vận hành đội ngũ ấy.

phát triển offshore giảm 50% chi phí so với trong nước

Phát triển Offshore
Hiệu suất cao về chi phí do việc sử dụng lập trình viên nước ngoài. Giảm thiểu các rủi ro và lo lắng do sử dụng hệ thống cặp kỹ sư Nhật Bản và kỹ sư Việt Nam
Chi tiết Bảng giá–Dịch vụ
Phát triển dự án Labo
Cung cấp một đội ngũ chuyên dụng cho các khách hàng tại Việt Nam trong đơn vị cho hợp đồng tối thiểu 6 tháng. Khách hàng có thể dẫn dắt đội ngũ theo kỹ thuật phát triển riêng của mình.
Chi tiết Bảng giá–Dịch vụ
Vận hành ・ bảo trì
Do có liên kết với công ty Fabrica Communications(tại Nhật) nên sau khi phát triển và đưa vào vận hành, chúng tôi có thể bảo trì và bổ sung thêm các chức năng mới theo yêu cầu khách hàng.
Chi tiết Bảng giá–Dịch vụ

Ngôn ngữ lập trình Objective-C / Java / C++ / C# / VC++ / PHP / JavaScript
Framework .NET Framework / CakePHP / Zend Framework
Database PostgreSQL / MySQL
Web server Apache / nginx