2015.02.23 | Katsunori Ui

(Japanese) 「未」は「羊」にあらず…「丑」は「水牛」で「卯」は「猫」?!

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Japanese.